Kr@mps Bog is specialist op het gebied van:

  • huurprijsaanpassing voor huurders en verhuurders van bedrijfsruimte* (artikel 7:303 BW-procedures)

  • beheer van bedrijfsmatig onroerend goed

  • huur en verhuur van winkelpanden

  • herontwikkeling bestaand vastgoed

  • beleggingen

     
     

*Onder bedrijfsruimte wordt in artikel 7:290BW verstaan een publiekstoegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken, zoals winkels, dienstverlenende-, horeca- en ambachtelijke bedrijven.

NIEUWS

Kr@mps Bog

"Onwetendheid

over huurprijs"

Lees artikel