Kr@mps Bog is specialist op het gebied van:

 • huurprijsaanpassing voor huurders en verhuurders van bedrijfsruimte* (artikel 7:303 BW-procedures)

 • beheer van bedrijfsmatig onroerend goed 

 • huur en verhuur van winkelpanden 

 • herontwikkeling bestaand vastgoed 

 • beleggingen

   
   
   

Onder bedrijfsruimte wordt in artikel 7:290 BW verstaan een publiekstoegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken, zoals winkels, dienstverlenende-, horeca- en ambachtelijke bedrijven.

 

NIEUWS

 

Kr@mps Bog 

"Onwetendheid

over huurprijs"

Lees artikel