Info voor verhuurders

Kr@mps Bog doet voor de eigenaar van het be- drijfsmatig onroerend goed onderzoek naar huren van vergelijkbare bedrijfspanden en bemiddelt bij huur- prijsaanpassing.

 

Mocht er geen overeenstemming komen en dit leidt tot een huurprijsprocedure bij het kantongerecht, dan be- schikt u over een deskundigenrapport en kan Kr@mps Bog u verder begeleiden, samen met een gespecia- liseerd advocatenkantoor.

 

De specialist van Kr@mps Bog is acht jaar lid geweest van de Bedrijfshuuradviescommissie van de Amster- damse Kamer van Koophandel en heeft meer dan 350 adviezen uitgebracht.

 

Wilt u een voorbeeld, klik dan hier. Voor de kosten van onze bemiddeling klikt u hier.