info voor huurders

Kr@mps Bog doet voor de individuele ondernemer on- derzoek naar huren van vergelijkbare bedrijfspanden en bemiddelt bij huurprijsaanpassing.


Mocht er geen overeenstemming komen en dit leidt tot een huurprijsprocedure bij het kantongerecht, dan beschikt u over een deskundigenrapport en kan Kr@mps Bog u verder begeleiden samen met een ge- specialiseerd advocatenkantoor.


De specialist van Kr@mps Bog is acht jaar lid geweest van de Bedrijfshuuradviescommissie van de Amster- damse Kamer van Koophandel en heeft meer dan 350 adviezen uitgebracht.


Wilt u een voorbeeld, klik dan hier. Voor de kosten van onze bemiddeling klikt u hier.