info voor verhuurders

Om zeker te weten dat de huur lager is dan bij andere ondernemers in de omgeving, is onderzoek nodig.

 

Kr@amps Bog onderzoekt voor u het huurniveau van vergelijkbare bedrijfspanden. Dat is de basis om met uw huurder  in overleg te gaan over  aanpassing van de huur. 

 

Komt u er rond de tafel niet uit, dan is er sprake van een huurgeschil en kunt u de kantonrechter vragen de nieuwe huurprijs vast te stellen. Dit is geregeld in artikel 7:303 BW. Zo’n vordering tot herziening van de huurprijs dient altijd vergezeld te gaan van een deskundigenrapport. Vooruitlopend hierop of om juist een gerechtelijke procedure te voorkomen, kunt u Kr@mps Bog als deskundige inschakelen.