Info voor verhuurders

Denkt u dat uw huurder minder huur betaalt voor uw bedrijfsmatig onroerend goed, dan andere onderne- mers in de omgeving?

 

Neem dan contact op met Kr@mps Bog. Wij doen on- derzoek en bemiddelen in huurprijsaanpassing.

 

Wilt u weten hoe, lees dan verder.