info voor verhuurders

U verhuurt sinds mei 2005 een winkel in een winkelstraat of -centrum met een grootte van 100 m². Bij aanvang heeft u een kale (exclusief kosten en btw) huurprijs afgesproken van €20.000 of €200 per m² per jaar. Door de jaarlijkse index bedraagt de huidige huur €25.000 per jaar of €250 per m² per jaar.

 

U vermoedt dat andere ondernemers in de buurt meer huur betalen. Kr@mps Bog onderzoekt voor u of dat inderdaad het geval is.

 

Stel nu dat op basis van zo’n onderzoek het huurniveau gemiddeld €350 per m² per jaar is, dan is huuraan- passing gewenst. Kr@mps Bog doet de onderhandeling voor u. Wordt er overeenstemming bereikt op bijvoor- beeld €31.500 per jaar, dan is uw voordeel €6.500 per jaar.